Skvízy snadno a rychle - 2. část

       

    Druhá část této série článků se bude věnovat nejčastěji se vyskytujícímu typu skvízů - jednoduchému skvízu. Podstata tohoto skvízu je v tom, že je skvízován jen jeden z obránců ve dvou barvách. Shrňme si ještě jednou 4 základní podmínky fungování skvízu, jak byly popsány v 1.části:

Odrážka

hlavní hráč má pouze jeden ztrátový zdvih (N-1)

Odrážka

existují skvízové hrozby ve dvou barvách, které zadržuje stejný obránce

Odrážka

alespoň jedna hrozba leží za skvízovaným obráncem

Odrážka

existuje vstup k alespoň jedné hrozbě ležící proti skvízové kartě.

   

U jednoduchého skvízu můžeme rozlišit 3 typy vstupů, které budou postupně probrány. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že skvízová karta je vždy v ruce S.

Odrážka

VSTUP1: N (tj. ruka proti skvízové kartě) drží hrozbu vedenou vstupem - hrozby mohou být buď obě v ruce N (pak ale skvíz funguje jen proti W), nebo mohou být rozděleny mezi N a S (skvíz pak funguje proti kterémukoli obránci).

Odrážka

VSTUP2: N drží vinéra a malou kartu v barvě hrozby S a je-li skvízován E, pak S drží vinéra v barvě své hrozby

Odrážka

VSTUP3: N drží winéra v barvě hrozby S a S drží vinéra v barvě hrozby N

 

              1. podmínka vstupu

   

    Obecně řečeno, v ruce oproti skvízové kartě (v našem příkladě N) musí být hrozba vedená vstupem. Tato podmínka vstupu je nejčastěji se vyskytující, proto se těmto typům jednoduchých skvízů budeme věnovat více.

 
 65
 AK42
 AJ73
J65

A103
Q8
KQ742
AKQ

závazek: 7NT (S)

výnos: 9

 

   Na vynesenou pikovou devítku dává E kluka. HH má 12 zdvihů zhora - je tedy splněna podmínka N-1. Jedinou nadějí na 13.zdvih je piko-srdcový skvíz. Podle prvního zdvihu je zřejmé, že E má v pikách celé KQJ, skvíz proti němu tedy bude fungovat, má-li rovněž 4 a více srdcí (piková 10 jako hrozba je za obráncem). Skvízovou kartou bude poslední káro, do ruky N je zajištěn VSTUP1 (srdcové AK). Stačí stáhnout vysoké karty v trefech a kárech a sledovat shozy v pikách. Pokud nevyroste piková desítka, zahrajeme srdce a budeme doufat, že E opravdu držel i srdcovou barvu.

 

 65
 AK42
 AJ73
J65

987

J7

10652

87432

 

KQJ42

109653

9

109

A103
Q8
KQ742
AKQ

    Ve výše uvedeném příkladě byly skvízové hrozby rozděleny. V následujícím příkladě budou obě hrozby v jedné ruce (S) - oproti skvízové kartě. Jak je zřejmé z podmínek skvízu, může v tomto případě skvíz fungovat pouze proti obráncí před hrozbami (E)

 KQJ743
 A5
 A42
K4

A6
K6
Q10986
AQ83

závazek: 7NT (S)

výnos: Q

   

    Za předpokladu dělení piků alespoň 4-1 máme 6+2+1+3 = 12 zdvihů. Situace opět jako stvořená pro skvíz - hrozbami jsou kárová dáma a trefová osma, jelikož jsou obě v ruce S, bude skvíz fungovat pouze proti E. K trefové hrozbě máme VSTUP1, je vedená dokonce 2 winéry. Stáhneme-li 8 karet v srdcích a pikách, nebude moci E udržet obsazeného kárového krále a 4 trefy.

    Tato partie ale ukazuje ještě jeden problém. Až budeme hrát skvízovou kartu (poslední pik), nebude zcela zřejmé, které karty se E zbavit (zda si osinglovat kárového krále, nebo si odhodil od trefů). Abychom se této nejasnosti zbavili a nemuseli sledovat všechny odhozy E, je potřeba někdy v průběhu stahování winérů odehrát i kárové eso. Poté stačí sledovat pouze to, zda si E neodhodí kárového krále a v koncovce:

 

 K
 -
 42
K4

-
-
Q
AQ83

odhodit na skvízovou kartu (pikového krále) károvou dámu a dohrát partii na trefy (samozřejmě, pokud platil původní předpoklad, že E byl opravdu skvízován). Toto zahrání lze zobecnit:

    "Pokud máte obě skvízové hrozby v jedné ruce a zůstaly vám v obou skvízových barvách winéry, pak pokud je to možné stáhněte všechny winéry v jedné barvě před skvízovým zdvihem"

   

                Zarovnání počtu

      

    V dosud uváděných příkladech vám vždy vycházel počet ztrátových zdvihů  na N-1, tedy měli jste přesně upravený počet pro skvíz. Ne vždy tomu tak však bude, někdy budete před zahájením skvízové hry zapracovat na zarovnání počtu ztrátových zdvihů . (jak si ukážeme později, existují i skvízy, kde to není potřeba, ale ty jsou spíše výjimkou).

 

 K63
 K642
 653
743

AQJ1082
AJ8
AJ
A9

E zahájil dražbu 1

závazek: 6 (S)

výnos: 3

   

    Na vynesenou srdci dává E dámu, S bere esem v ruce a počítá zdvihy - 6+3+1+1 = 11, jeden zdvih schází. Vzhledem k zahájení dražby E (i když na 3.místě může být zahájení slabší) lze předpokládat, že kromě srdcové zádrže má E i kárové KQ - měl by tedy fungovat srdco-kárový skvíz proti E se VSTUPEM1 do listu N (srdcový K). Aby skvíz fungoval, musí být splněna podmínka N-1, tedy že v okamžiku, kdy je skvíz vypracován, má HH ke stažení všechny zdvihy až na jeden. Před zahájením skvízování je tedy nutno obráncům jeden zdvih propustit, což v této partii můžeme bezpečně učinit v trefech. Vrácení vezmeme v ruce a stáhneme obě levná esa a trumfy do této koncovky:

 

 -
 K6
 6
-

-

109

Q

-

2
8
J
-

    Na poslední vysoký pik shodíme ze stolu káro a E je "v tom".

Odrážka

pokračování příště - další část o jednoduchých skvízech